Permalink

Sandhamn Seglarhotellet

Sandhamn Seglarhotellet

, , ,

Faciliteringsuppdrag av dåvarande driftgrupp för att underlätta och stödja i övergången mellan VD byte.

På uppdrag av VD på Viamare genomfördes en nulägesanalys av organisationen med values assessment, intervjuer samt medarbetarworkshops som verktyg. Rapporten innehöll en beskrivning av nuvarande kultur, konkreta aktiviteter på lång och kort sikt för att uppnå målen samt en beskrivning och bedömning av VD-profil.

Permalink

Göteborg City Airport

Göteborg City Airport

,

Etablering av värdegrund med Values Assessment som verktyg samt implementering genom ledar- och medarbetarträning i syfte att driva utveckling av servicekultur.

Permalink

Mat på Jobbet & Convini AB

Mat på Jobbet & Convini AB

,

Skräddarsytt förändringsprogram för att utveckla service- och säljkulturen och framtagande av värdegrund med tillhörande beteenden. Ledarträning och medarbetarträning under hösten 2013 med Minerva Academy.

Permalink

Bombardier

Bombardier

Strategisk partner till Bombardier Transportation Services Division Nordic Region kulturutvecklingsprogram ”Bombardier for the best attitude”.

Under 2012/2013 genomfördes steg 1 i resan bestående av en strategiska workshops med Top 12 management team, en övergripande workshop med Top 50 management team samt Values Assessment på samtliga siter i Sverige, Danmark, Norge och Finland inom Top 12, Top 50, Team Leaders och Employees samt intervjuer kring service och säkerhetskulturen med strategiska kunder. Därefter har resultatet analyserats av ledningsgruppen och aktiviteter för att driva utvecklingen vidare har identifierats. Under 2013 fortsätter arbetet på individnivå strategisk ledningsnivå samt på gruppnivå för att identifiera och etablera ledarkultur.

Linkon

,

Small Group Assessment (SGA) på ledningsgruppen i syfte att utveckla teamet med fokus på de gemensamma värderingarna i gruppen. Flertalet större workshops med hela företaget kring kundorientering och processorienterat arbetssätt.

Stora Värdegrundsdagen (bild): En heldags implementering av värdegrunden med fokus på att utveckla och få insikt och inspiration kring kommunikation med varandra och kund.

Vi tog fram ett skräddarsytt helhetupplägg bestående av miniföreläsningar på temat kommunikation kring de olika värdeorden. Ledarna inkluderades i att hålla små break-out sessioner med träningsmoment och diskussion kring olika frågeställningar.

Permalink

Vapiano

Vapiano

,

En nulägesanalys av nuvarande värdegrund genomfördes med hjälp av values assessment, intervjuer samt medarbetarworkshops som verktyg. Rapporten innehöll en beskrivning av nuvarande kultur, konkreta aktiviteter på lång och kort sikt för att uppnå målen.