Permalink

Viamaregruppen

Permalink

Sandhamn Seglarhotellet

Sandhamn Seglarhotellet

, , ,

Faciliteringsuppdrag av dåvarande driftgrupp för att underlätta och stödja i övergången mellan VD byte.

På uppdrag av VD på Viamare genomfördes en nulägesanalys av organisationen med values assessment, intervjuer samt medarbetarworkshops som verktyg. Rapporten innehöll en beskrivning av nuvarande kultur, konkreta aktiviteter på lång och kort sikt för att uppnå målen samt en beskrivning och bedömning av VD-profil.

Permalink

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skräddarsytt förändringsprogram för att utveckla service- och säljkulturen inom AO Marknad. Förstudie och analys av nuvarande kultur med efterföljande workshops med ledningsgruppen för att identifiera innebörden i den kultur de önskar åstadkomma. Individuell uppföljning med ledningsgruppsmedlemmar gällande deras grupper följt av utbildning och träning av medarbetarna startat med en workshop kring förändringen med hela avdelningen (80 personer). Coachning av ledare och ledarstöd.