Permalink

Viamaregruppen

Permalink

Sandhamn Seglarhotellet

Sandhamn Seglarhotellet

, , ,

Faciliteringsuppdrag av dåvarande driftgrupp för att underlätta och stödja i övergången mellan VD byte.

På uppdrag av VD på Viamare genomfördes en nulägesanalys av organisationen med values assessment, intervjuer samt medarbetarworkshops som verktyg. Rapporten innehöll en beskrivning av nuvarande kultur, konkreta aktiviteter på lång och kort sikt för att uppnå målen samt en beskrivning och bedömning av VD-profil.