Project Description

En nulägesanalys av nuvarande värdegrund genomfördes med hjälp av values assessment, intervjuer samt medarbetarworkshops som verktyg. Rapporten innehöll en beskrivning av nuvarande kultur, konkreta aktiviteter på lång och kort sikt för att uppnå målen.