Project Description

Skräddarsytt förändringsprogram för att utveckla service- och säljkulturen inom AO Marknad. Förstudie och analys av nuvarande kultur med efterföljande workshops med ledningsgruppen för att identifiera innebörden i den kultur de önskar åstadkomma. Individuell uppföljning med ledningsgruppsmedlemmar gällande deras grupper följt av utbildning och träning av medarbetarna startat med en workshop kring förändringen med hela avdelningen (80 personer). Coachning av ledare och ledarstöd.