Project Description

Small Group Assessment (SGA) på ledningsgruppen i syfte att utveckla teamet med fokus på de gemensamma värderingarna i gruppen. Flertalet större workshops med hela företaget kring kundorientering och processorienterat arbetssätt.

Stora Värdegrundsdagen (bild): En heldags implementering av värdegrunden med fokus på att utveckla och få insikt och inspiration kring kommunikation med varandra och kund.

Vi tog fram ett skräddarsytt helhetupplägg bestående av miniföreläsningar på temat kommunikation kring de olika värdeorden. Ledarna inkluderades i att hålla små break-out sessioner med träningsmoment och diskussion kring olika frågeställningar.