Project Description

Etablering av värdegrund med Values Assessment som verktyg samt implementering genom ledar- och medarbetarträning i syfte att driva utveckling av servicekultur.