Project Description

Strategisk partner till Bombardier Transportation Services Division Nordic Region kulturutvecklingsprogram ”Bombardier for the best attitude”.

Under 2012/2013 genomfördes steg 1 i resan bestående av en strategiska workshops med Top 12 management team, en övergripande workshop med Top 50 management team samt Values Assessment på samtliga siter i Sverige, Danmark, Norge och Finland inom Top 12, Top 50, Team Leaders och Employees samt intervjuer kring service och säkerhetskulturen med strategiska kunder. Därefter har resultatet analyserats av ledningsgruppen och aktiviteter för att driva utvecklingen vidare har identifierats. Under 2013 fortsätter arbetet på individnivå strategisk ledningsnivå samt på gruppnivå för att identifiera och etablera ledarkultur.