Våra nöjda kunder

Hedvig Mossvall hjälpte oss med en Inspirationsdag på min förra arbetsplats.
Det handlade mycket om att få fram rätt värderingar och se mer möjligheter, i en problemorienterad organisation. Helt enkelt att försöka vända kulturen.

Det blev en lyckad dag!

En del teori varvad med många praktiska övningar, varav feedback övningen var extra uppskattad. Hedvig är klok och mycket trovärdig. Hon är pedagogisk och kul att lyssna till. Hon har en bred erfarenhet som spänner över ett stort fält. Vi hann med många områden på en dag tack vare Hedvigs kompetens. Hedvig är duktig på att lyssna in vilka behov som finns hos kunden. Jag kan tänka mig att göra om detta.

Claes Mittjas, Tikkurila

Hedvig är en person som skapar förtroende och som sedan lever upp till sina löften på ett mycket bra sätt. Vi har jobbat med en bred service- och säljutbildning baserat på en värderingsstyrd kultur där Hedvig har lotsat oss fram på ett tydligt och smidigt sätt. Vi är mycket nöjda och kan rekommendera henne till liknande framtida uppdrag.

Jonas Kaveryd, Mat på Jobbet Svenska AB

Under mina fyra år som HR-chef på Linkon har jag arbetat/anlitat med Hedvig ett antal gånger i olika situationer. Det jag uppskattar mest med samarbetet/Hedvig är hennes professionalism, kreativitet och snabbhet. När jag jobbar med henne vet jag alltid att hon levererar och i tid. Det jag mest uppskattar är hennes förmåga att förstå vad jag som kund vill ha och HR förmågan att omvandla det till ett arrangemang.

Vi har anlitat henne i samband med vårt värdegrundsarbete dels för ledningsgruppen och dels för hela företaget. Vid konferenser, dels som moderator men även för att sy ihop en hel konferens.
Hon har dessutom alltid ställt upp som ett klokt bollplank till mig.

Eva Widell, Linkon AB

Modiga & Partners

Vår vision

Att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara organisationer i ett hållbart samhälle. Med hållbara organisationer menar vi organisationer som tar medvetna beslut utifrån värderingar som driver positiv utveckling utifrån ett holistiskt organisationsperspektiv (ledare, medarbetare, kunder, leverantörer och samhälle).

Vår affärsidé

Att erbjuda organisationer managementkonsulting tjänster inom värderingsbaserad utveckling och förändring i syfte att skapa långsiktig lönsamhet och måluppfyllelse.

Våra värderingar

Våra värderingar är modiga, engagerade och nyfikenhet. Det är värderingar som är viktiga för oss personligt och driver också vår relation till våra kunder. I samarbetet med oss kan ni känna oss trygga med att vi kommer engagera oss i att förstå just era utmaningar och skapa ett skräddarsytt upplägg som passar just er.

För att lyckas med det kommer vi vara nyfikna på hur saker fungerar hos er och modet driver oss att fråga varför en gång till men också kommer vi våga utmana både er och oss själva för att nå bästa möjliga effekt. För utveckling kräver mod – förmågan att överkomma rädslan för det som behöver göras.

Det här är vi!

Hedvig Mossvall
Hedvig MossvallÄgare, Modiga

Jag brinner för att driva, inspirera till och påverka utveckling!
Jag har lång erfarenhet och bakgrund av ledarskap, utbildning och facilitering.
Med grund i servicebranschen i Sverige, Schweiz och Australien har jag jobbat i ledande befattningar för operativ verksamhet utomlands och i Sverige. De senaste åren framförallt som konsult inom verksamhets-och kvalitetsutveckling samt som förändringsledare/projektledare.
Jag designar företagsanpassade uppdrag och program för att utveckla och implementera service- och företagskultur utifrån ett kulturellt och strukturellt helhetsperspektiv.
Jag jobbar huvudsakligen med ledningsgrupper för att definiera företagskultur, värdegrund, servicelöften och strategier för insatser som ska stötta övergripande mål. Därefter följer träning och utbildning i kommunikation och ledarskap samt implementering av värderingsbaserat ledarskap och värdegrund.
Som konsult är jag strukturerad, inlyssnande, målmedveten och tydlig. Jag har förmåga att få alla deltagare att känna sig sedda och delaktiga samt anpassa efter hand utan att tappa fokus på målet.
Kontakta Hedvig: 0705 – 5093834

Specialties
Facilitering, Digitala Workshops/Meeting Sphere, Föreläsare inom Värderingsbaserad utveckling och ledarskap, Företagskultur, Servicekultur, Service & affärsmannaskap.
Bygga värdebaserade organisationer: CTT Certifierad vid Barrets Values Centre, Certified Facilitator by IAF

In English
I have a passion for change and extensive knowledge of leadership, training and facilitation. My background is in hospitality- & quality management with workexperience from Australia, Switzerland and Sweden. The last years I have developed my experience of leadership, facilitation, changemanagement, project management, communication training as a consultant in particular for organisations that wants to change to become even more customer focused. I am a certified facilitator by IAF (International Association of Facilitators) and Certified in Cultural Transformation Tools by Barretts Values Centre.
Kontakta Hedvig: 070-5093834