Work in progress…

Här skapar vi tillsammans en ny kommunikationsenhet på en statlig myndighet!

International Week of Facilitation

Under ”International Week of facilitation” 21-27 oktober uppmärksammar vi facilitering som yrke och tjänst genom att erbjuda er vår tid och erfarenhet at leda och facilitera möten – stora som små. En facilitator hjälper och stöttar alla i en grupp och gruppen som helhet att komma till sin rätt och bidra på bästa sätt mot ett gemensamt mål, resultat eller lösning. Vi ser facilitering som en metod att driva förändring och måluppfyllelse. Som facilitatorer designar och utvecklar vi ett upplägg anpassat efter ditt möte, grupp och mål och hjälper er sedan under processen. Har ni strategi- eller planeringsdagar, ledningsgruppsmöten, medarbetardagar eller någon annan angelägen diskussion där ni behöver hjälp av en extern facilitator? Ring så berättar vi mer!

Vad är kundorientering?

Vad är egentligen kundorientering? Att orientera sig efter kunden? Efter kundens upplevelse? Eller att det är kunderna som är kompassen? Handlar då kundorientering om hur vi styr, leder och driver vår verksamhet? Att våga ta kundens perspektiv är inte alltid självklart. Vi vet ju själva bäst. Vi utgår allt som oftast utifrån våra egna förutsättningar och verksamhet och går sällan så långt när vi ska förändra vår verksamhet ”bli kundorienterade” att våga ändra på de strukturer (förutsättningar) vi har. Vi utgår nästan alltid om att det ”bara” handlar om att få medarbetarna att agera och tänka annorlunda.
Men kundorientering eller servicekultur vad man nu väljer att kalla det är lika delar kultur och struktur och framförallt ledarskap. Där allt börjar. Identifiera och lev kulturen – de beteenden ni önskar se, men våga bygga nya strukturer som också stöttar de nya beteenden ni vill se.
I bilden ser ni vilka delar vi menar är avgörande för att skapa servicekultur.

Vi pratar incentivemodeller….

En av våra kunder har ett stort projekt kring incentivemodeller. Vi pratar om hur vi ska stötta de beteenden de vill se och det blir med en gång svårt att identifiera vilka de verkligen är. För att företagskulturens identifierade värdegrund inte hänger ihop med hur de har byggt strukturen i organisationen och därmed stöttar felaktiga beteenden. De har dessutom inte rekryterat utifrån värdegrunden utan på andra grunder. Så grävandet i incentivemodellen skapar en ny syn och reflektion kring nuvarande företagskultur, önskad kultur och tar sitt avstamp i de personliga värderingar som medarbetarena delar. Vi hittar rätt väg in och belönar med incentivemodellen insats istället för resultat. Resultat – ökad omsättning och mer välmående medarbetare.

Enligt amerikanska arbetslivspsykologer satsas enorma summor på helt felaktiga chefsutbildningar

I senaste numret av Modern Psykologi läser jag en artikel av Sara Henrysson Eidvall som verkligen tar fäste. ”De senaste 15 åren har satsningarna på ledarutveckling ökat med hela 50 procent….”
”Under samma tid har missnöjet och kritiken mot ledare och ledarskap i allmänhet nått nya höjder. Och inte helt utan grund. Att ge återkoppling till sina medarbetare är ett typiskt ledarbeteende som ska leda till ökad effektivitet och arbetsglädje.”
”Men redan 1996 visade en studie i Psychological Bulletin att ledarens feedback hade en negativ effekt på medarbetarna i fyra fall av tio. En undersökning vid Karolinska institutet från 2009 pekar tom ut chefen som en arbetsmiljörisk för sina medarbetare. Psykologerna Rob Kaiser och Bo Hogan, bägge giganter inom det amerikanska fältet för arbetspsykologi, ger fyra skäl till varför ledarutvecklingsbranschen gör fel”.
Eftersom jag har haft möjlighet att jobba med ledarskap och utveckling i stora som små organisationer i en stor variation av branscher men också med utbildning inom ledarskap känner jag igen det. Jag känner igen enorma satsningar på ledarutbildningar och ledningsgruppsutveckling – ofta utan effekt eller om någon tom en felaktig effekt. Ofta har organisationer en förståelse för och ser behovet av att utveckla ledarskapet och cheferna. Utbildningarna upplever jag ofta sällan handla om att leda mot resultat eller måluppfyllelse för organisationen, mer om att utveckla en grupp än ett team som ska arbeta mot ett gemensamt mål och hitta en gemensam drivkraft. Dessutom är de ofta för teoretiska för att bidra med något i den verkligheten som ledarna lever i när de kliver innanför tröskeln på arbetsplatsen.
Sara Henrysson Eidvall skriver vidare om just det här…
” 1)Ledarskapets psykologi har fokuserat på ledarens inre utveckling snarare än gruppens prestation – och det är egentligen det […]

Vi är glada och stolta!

Vi jobbar vidare med det fantastiska el-och energibolaget i Norrland. Det är vi stolta och glada över!
Att driva och leda en förändring av kultur som kan påverka hur en hel bransch agerar är inte enkelt men att göra det med ledare som har hela hjärtat med sig, enkelt och stegvis är en del av ett vinnande koncept. Den resan är vi glada över att vara med på och stötta.

Spännande utvecklingsprojekt i resebranschen för Modiga!

I fyra månader från oktober framåt jobbar vi med Kuoni Nordic och ett spännande utvecklingsprojekt i resebranschen. Frukterna kan ni njuta från vårens och sommarens resor och framåt.