Innovationskultur & utveckling

I går hade jag ett som alltid givande möte med en tidigare chef. Vi pratade innovationskultur och innovation som värdering i sammanhanget hur en organisation överlever långsiktigt. Vad är det som krävs och hur går man tillväga?

Det kopplade ihop med en tidigare diskussion med en chef på ett stort statligt bolag kring hur vi hittar balansen mellan leveransen och utvecklingsaktiviteterna – en ständigt närvarande konflikt för både chefer och medarbetare och som skapar mycket friktion och frustration.

Hur får vi utrymme (inte tid) till att utvecklas när kraven på leverans i extremt slimmade organisationer är så påtagligt?

Vi funderar på om det kanske kan vara så som organisationen United Minds gjorde – sluta mäta och belöna resultaten och istället började belöna insatser. De ökade tex sin omsättning med 15%.

Vi tänker att kanske är det så att vi först måste identifiera vilka beteenden vi vill åt och som driver innovation och utveckling för att sedan hitta rätt struktur för att stötta beteendet.

 

Facilitation Week Coming Up

Vi planerar och funderar på hur vi bäst ska visa på kraften i facilitering under internationella faciliteringsveckan i oktober. Håll ögon och öron öppna för nyheter och spännande erbjudanden här!

Matters of measurement & values

Just nu pratar vi med kunder om CTT (Cultural Transformation) och på vilket sätt en organisation i utveckling kan få stöd. Som CTT certifierad konsult så använder jag verktyg, metoder och analyser från Barrett Value Centre för att stötta mina kunder i deras individuella, ledarskaps- och kulturella förändring. Verktygen definierar en actionbaserad roadmap som blir en integrerad del av din personliga ledarutvecklingsplan och affärsstrategi. Verktygen har använts för att mäta värderingar och beteenden i 6000 organisationer och för 3000 ledare i 80 länder världen över. De skapar förutsättningar för förändring och utveckling av bolag, regeringar, kommuner, samhällen, skolor och nationer. CTT Values Assessment är verktyg som finns tillgängliga på över 50 språk.

Vi tror på att organisationer, grupper, teams, skolor, nationer och samhällen fungerar bättre när ledarna är fokuserade på att bygga en värderingsdriven kultur som gynnar människor och samhället. Vi tror på att om du kan mäta din kultur så kan du leda och styra den.

Är du intresserad av att läsa om hur man skapar en värderingsdriven organisation? Läs Creating a Value-based organisation av Richard Barrett, grundare av Barretts Value Centre.

 

 

Utveckling eller förändring?

Just nu har vi spännande diskussioner med flera organisationer från olika branscher, både i offentlig och privat verksamhet.

Alla står inför krav på och behov av utveckling.

Vi pratar om vad utveckling består av och vi pratar om hur utveckling en ständig och permanent del av den dagliga ledningen och styrningen. Hur ska vi förvalta det vi har och samtidigt hinna vara kreativa och utvecklas för att stå redo för olika utmaningar?

Kan en del av svaret finnas i gränslandet mellan kulturell och strukturell utveckling?